1. غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , آشکار سازی تغییرات مخاطره خشکسالی هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوزه افین) , دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 2. معصومه خسروی چنار , محمدتقی دستورانی , ابوالفضل مساعدی , بررسی تأثیر طول دوره آماری هیدرولوژیکی بر دقت پیشبینی جریانهای سیلابی , پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
 3. معصومه خسروی چنار , محمدتقی دستورانی , ابوالفضل مساعدی , ارزیابی تأثیر اقلیم بر روی بهترین توزیع آماری در آنالیز فراوانی دبی حداکثر سیلاب , پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
 4. نسیبه نژادمقبلی , ابوالفضل مساعدی , محمود آذری , کاظم اسماعیلی , علیرضا فریدحسینی , ارزیابی خشکسالی بر اساس شاخص‌های SPI و SPEI و ارتباط آن‌ها با خشکسالی منبع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت) , چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
 5. هدی موسی زاده , محمدحسین محمودی قرائی , ابوالفضل مساعدی , سیدرضا موسوی حرمی , ارزیابی کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد کارده، با استفاده از شاخص WQI , نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصاذی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
 6. سمیه ویسی یزدی , علیرضا فریدحسینی , ابوالفضل مساعدی , بررسی همبستگی خشکسالی‌های هواشناسی و آب‌زیرزمینی در دشت مشهد , شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
 7. سیده عطیه خطیبی , علی گل کاریان , ابوالفضل مساعدی , حمداله سجاسی قیداری , ارزیابی کیفی اقدامات آبخیزداری و تأثیرات خشکسالی بر وضعیت روستانشینان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید) , ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
 8. عاطفه ارفع فتح اله خانی , سعیدرضا خداشناس , ابوالفضل مساعدی , بررسی عملکرد سیستم اجرا شده پخش سیلاب شاندیز در تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب , پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
 9. افسانه استکی , ابوالفضل مساعدی , عبدالرسول زارعی , منصور مصداقی , پیش‌بینی و بررسی دبی با استفاده از مدل‌های سری زمانی , دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 10. مسعود یوسفی , حسین انصاری , ابوالفضل مساعدی , سیده زهرا صمدی , ارزیابی همبستگی شاخص‌های SPI، RDI و SPEI باپارامترهای بارش و تبخیر و تعرق در چند منطقه آب‌ و هوایی ایران , دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 11. مریم دهقان زاده قاینی , ابوالفضل مساعدی , آزیتا فراشی , ارزیابی نیاز آبی زیست محیطی با استفاده از روش‌ هیدرولیکی محیط خیس شده , دومین کنفرانس علوم،مهندسی و فناوری های محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 12. مریم دهقان زاده قاینی , ابوالفضل مساعدی , آزیتا فراشی , تعیین نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه زرینگل با استفاده از روش‌های هیدرولیکی , دومین کنفرانس علوم،مهندسی و فناوری های محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 13. مریم یزدان پرست , ابوالفضل مساعدی , سعیدرضا خداشناس , علی گل کاریان , تاثیر رسوب‌گذاری بر تبخیر از دریاچه سد کارده , ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
 14. محمد قبائی سوق , ابوالفضل مساعدی , حمید زارع ابیانه , ضرورت پایش خشکسالی بر اساس شاخص‌های چندمتغیره , ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
 15. مریم یزدان پرست , ابوالفضل مساعدی , سعیدرضا خداشناس , علی گل کاریان , محمدحسین محمودی قرائی , بررسی وضعیت رسوب‌گذاری در مخزن سد کارده طی یک دوره 7 ساله , یازدهیمن همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
 16. محمد قبائی سوق , ابوالفضل مساعدی , آنالیز حساسیت تبخیر و تعرق مرجع نسبت به متغیرهای اقلیمی و تعیین نقطه‌ی جهش در ایستگاه سینوپتیک شیراز , پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 17. عادله هاتفی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , بررسی خصوصیات خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در شهر زاهدان , چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
 18. مهیا باستانی صفدرآبادی , محمد فرزام , ابوالفضل مساعدی , محبت نداف , اثرات آلاینده های کارخانه سیمان بجنورد بر تنوع و ساختار جوامع مرتعی اطراف آن , ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷
 19. مینا شیروی , عادل سپهر , ابوالفضل مساعدی , ناصر پرویان , تغییرات مکانی و زمانی شوری در استان خراسان رضوی با استفاده از داده های رقومی , اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 20. ابوالفضل مساعدی , نفیسه حسنعلی زاده , محمد قبائی سوق , ارزیابی اثربخشی آموزش و اطلاع‏ رسانی به منظور صرفه‌جویی مصرف آب در مدارس استان خراسان رضوی , نخستین گنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 21. عادله هاتفی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , بررسی وضعیت خشک‌سالی براساس شاخص‌های متفاوت پایش خشک‌سالی در چند منطقه متفاوت , نخستین گنگره آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 22. الیاس رمضانی پور , ابوالفضل مساعدی , منصور مصداقی , تعیین مناسب‌ترین معیارهای فیزیوگرافیکی طبقه‌بندی حوضه‌های همگن (مطالعه موردی محدوده‌های مشهد و نیشابور) , نخستین گنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 23. مهیا باستانی صفدرآبادی , محمد فرزام , ابوالفضل مساعدی , بررسی اثرات آلاینده های فلزات سنگین بر گیاه Stachys trinervis و خاک زیر اشکوب در محدوده کارخانه سیمان بجنورد , اولین همایش دانشجویی مرتع و مرتع داری شرق کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۱
 24. ابوالفضل مساعدی , نفیسه حسنعلی زاده , محمد قبائی سوق , ارزیابی اثرات اجرای طرح فرهنگی نجات آب کشاورزی در استان خراسان رضوی , همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاور میانه , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 25. آیلین وردی پورآزاد , مریم آذرخشی , ابوالفضل مساعدی , جلیل فرزادمهر , بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از شاخص‌هایGRI و SPI , کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش‌ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 26. نجمه غلامی شمبا , ابوالفضل مساعدی , پیش بینی تولید گیاهی مراتع رودشور شهرستان ساوه طی 20 سال آتی بر اساس سناریوهای مختلف تغییر اقلیم , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
 27. نجمه غلامی شمبا , ابوالفضل مساعدی , ارزیابی تولید مراتع در مناطق سردسیر و کوهستانی در دهه‌های آینده (2030-2011) (مطالعه موردی: منطقه پلور استان مازندران) , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
 28. بهاره صدری , محمدحسین محمودی قرائی , حسین محمدزاده , ابوالفضل مساعدی , بررسی منشاء عناصرآلاینده رسوبات سد شیرین دره بجنورد (خراسان شمالی) , همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۶
 29. اشکان رضایی , حمیدرضا مرادی , ابوالفضل مساعدی , بررسی تغییرات پهنه بندی خشکسالی آب های زیرزمینی و هواشناسی در دشت نیشابور , همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۵
 30. محمد قبائی سوق , ابوالفضل مساعدی , حمید زارع ابیانه , بررسی و ارزیابی روش‌های مختلف انتخاب شاخص مناسب خشکسالی , پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 31. غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , تعیین عوامل موثر بروقوع خشک‌سالی استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز پانل دیتا , اولین همایش ملی چالش‌های منابع آب و کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۴
 32. بهاره صدری , حسین محمدزاده , محمدحسین محمودی قرائی , ابوالفضل مساعدی , بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی) , هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 33. بهاره صدری , حسین محمدزاده , محمدحسین محمودی قرائی , ابوالفضل مساعدی , بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی) , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 34. سمانه محمدی مقدم , ابوالفضل مساعدی , محمد فرزام , منصور مصداقی , مدل‌سازی روابط بارندگی و خشکسالی با تولید مراتع ندوشن یزد , دومین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
 35. سمانه محمدی مقدم , ابوالفضل مساعدی , محمد فرزام , منصور مصداقی , مدل‌سازی تولید علوفه مرتع با استفاده از پارامترهای دمایی و تبخیروتعرق در مرکز آزمایشی پلور , دومین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
 36. هدی تقوی , شهناز دانش , ابوالفضل مساعدی , پیش بینی غلظت آلاینده های هوای شهر مشهد بر اساس عوامل اقلیمی , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
 37. معصومه استاد , ابوالفضل مساعدی , منصور مصداقی , سیده زهرا صمدی , عادل سپهر , بررسی رابطه تغییرات پوشش گیاهی و بارندگی به کمک داده‌های سنجش از دور در حوزه آبخیز سد طرق مشهد , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
 38. هدی تقوی , شهناز دانش , ابوالفضل مساعدی , مقایسه کارایی مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در پیش‌بینی غلظت روزانه منواکسیدکربن بر اساس پارامترهای هواشناسی , همایش ملی جریان و آلودگی هوا , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۴
 39. سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , کمال الدین ناصری , سیمای منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت منابع آب و خاک , سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
 40. نرگس خاتون دولت آبادی , علیرضا فریدحسینی , کامران داوری , ابوالفضل مساعدی , برآورد جریان پایه با استفاده از روش های فیلتر دیجیتال بازگشتی و نرم افزار BFI_3.0، مطالعه موردی: بخشی از حوضه مهارلو-بختگان , سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
 41. معصومه عیوضی , ابوالفضل مساعدی , سعید مصباح , بررسی و تعیین مناسب ترین نمایه خشکسالی اقلیمی در سطح استان گلستان. , سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
 42. معصومه عیوضی , ابوالفضل مساعدی , حمید رضا اسلامی , پیش بینی زمانی و مکانی خشکسالی در استان گلستان با استفاده از ماتریس احتمال انتقال. , سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
 43. سمانه یاسمنی , حسین محمدزاده , ابوالفضل مساعدی , بررسی اثر خشکسالی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت تربت جام – فریمان با بکارگیری شاخص های SPI و GRI , شازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 44. ابوالفضل مساعدی , غزاله کواکبی , مژده سلیمی فرد , مقایسه تغییرات اقلیمی در دو اقلیم بیابانی و نیمه خشک , اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۷
 45. یوسف موشخیان , مجید اونق , واحد بردی شیخ , ابوالفضل مساعدی , امیر سعدالدین , انتخاب بهترین توزیع فراوانی برازش یافته سیلاب با استفاده از معیارهای تصمیم گیری (مطالعه موردی: حوضه-های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی) , اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)، , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۷
 46. هدی تقوی , شهناز دانش , ابوالفضل مساعدی , بررسی توزیع زمانی غلظت آلاینده منواکسیدکربن در سطح شهر مشهد , ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۴
 47. یوسف موشخیان , مجید اونق , واحد بردی شیخ , ابوالفضل مساعدی , امیر سعدالدین , توسعه مدل های منطقه ای برآورد دبی سیلابی در حوزه های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی , هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۷
 48. سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , کمال الدین ناصری , علی گل کاریان , بررسی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرآیند فرسایش شیاری در منطقه احمدآباد مشهد , پنجمین ملی مرتع و مرتعداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 49. یوسف موشخیان , مجید اونق , واحد بردی شیخ , ابوالفضل مساعدی , امیر سعدالدین , توسعه مدل های منطقه ای برآورد آبدهی سالانه در حوضه های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی , اولین همایش ملی بحران آب و پیامدهای ناشی از آن , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 50. یوسف موشخیان , مجید اونق , واحد بردی شیخ , ابوالفضل مساعدی , امیر سعدالدین , انتخاب بهترین توزیع فراوانی برازش یافته آبدهی سالانه با استفاده از معیارهای تصمیم‌گیری (مطالعه موردی: حوضه‌های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی) , اولین همایش ملی بحران آب و پیامدهای ناشی از آن , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 51. محبوبه صیف , حسین محمدزاده , ابوالفضل مساعدی , ارزیابی تأثیر خشکسالی بر افت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت فسا) , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 52. محبوبه صیف , ابوالفضل مساعدی , حسین محمدزاده , بررسی خشکسالی هیدروژئولوژیکی در آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI) , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی- دانشگاه تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 53. ابوالفضل مساعدی , محمد قبائی سوق , اصلاح شاخص RDI با انتخاب مناسبترین تابع توزیع در مناطق خشک و نیمه خشک ایران , نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
 54. ابوالفضل مساعدی , غزاله کواکبی , زهرا عبدالله زاده , آشکارسازی تغییرات اقلیمی براساس آزمون آماری من-ویتنی در شهر مشهد , نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
 55. ابوالفضل مساعدی , غزاله کواکبی , الهام رفیق , فریبا علوی زاده , آشکارسازی تغییرات آب و هوایی و تاثیر آنها بر آتش سوزی در عرصه های طبیعی , نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 56. معصومه عیوضی , ابوالفضل مساعدی , حمید رضا اسلامی , پیش بینی مکانی بارندگی با استفاده از مدل رگرسیونی غیر خطی و چند متغییره در استان گلستان , چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۱۳
 57. ابوالفضل مساعدی , محمد قبایی سوق , کنترل کیفی مقادیر تابش خورشیدی ایستگاه سینوپتیک تبریز و مدل سازی آن با استفاده از معادلات تجربی واسنجی شده , چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۱۳
 58. حدیث مهاجرانی , ابوالفضل مساعدی , مجید خلقی , مهدی مفتاح هلقی , امیر سعدالدین , بررسی روند تغییرات هدایت الکتریکی در دشت کردکوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی , چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۱۳
 59. حدیث مهاجرانی , ابوالفضل مساعدی , مجید خلقی , مهدی مفتاح هلقی , امیر سعدالدین , برآورد نیاز آبی گیاه گندم توسط مدل CROPWAT در شهرستان کردکوی- استان گلستان , همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۰۴
 60. معصومه عیوضی , ابوالفضل مساعدی , مقایسه پیشبینی بارندگی ماهیانه بر اساس سری زمانی ARMA و توابع غیر خطی در ایستگاه باران‏سنجی ناهارخوران گرگان , دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۹
 61. ابوالفضل مساعدی , نسرین کوهستانی , تحلیل روند تغییرات دبی رودخانه های استان گلستان با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری , چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۲۹
 62. حدیث مهاجرانی , ابوالفضل مساعدی , مجید خلقی , مهدی مفتاح هلقی , امیر سعدالدین , معرفی شبکه های تصمیم گیری بیزین و کاربرد آنها در مدیریت منابع آب , اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۷
 63. مرتضی نبی زاده , ابوالفضل مساعدی , موسی حسام , امیر احمد دهقانی , مهدی ذاکری نیا , مهدی مفتاح هلقی , تعیین بهترین روش پیش بینی جریان رودخانه لیقوان (مطالعه موردی حوضه لیقوان چای، از زیر حوضه های دریاچه ارومیه) , اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۷
 64. پریوش طوفانی , ابوالفضل مساعدی , احمد فاخری فرد , امیراحمد دهقانی , موسی حسام , پیشبینی بارشهای ماهانه با استفاده از تئوری موجک و سریهای زمانی , اولین همایش ملی توسعه منابع آب , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۵
 65. پریوش طوفانی , ابوالفضل مساعدی , احمد فاخری فرد , امیراحمد دهقانی , موسی حسام , پیش بینی سیگنال بارش های ماهانه با استفاده از تئوری موجک ها , اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۳
 66. عبدالرضا ظهیری , محمد قبایی سوق , ابوالفضل مساعدی , روش بهینه برای حل مسائل هیدرولیک جریان در شبکه لوله ها , نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۸
 67. ابوالفضل مساعدی , محمد ابراهیم زنگانه , ایمان کریمی راد , بررسی میزان ارتباط پارامترهای شیمیایی موجود در آب با دبی جریان از طریق آنالیز رگرسیون , ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۵
 68. ابوالفضل مساعدی , امیر سعدالدین , محمد ابراهیم زنگانه , حسن فرازجو , برآورد دبی رسوبات معلق بر اساس معادله سنجه رسوب و عوامل موثر بر ضرایب این معادله در حوضه آبریز گرگانرود. , نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 69. ابوالفضل مساعدی , محمد قبایی سوق , موسی حسام , ابوطالب هزارجریبی , ارزیابی و واسنجی روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در سه نمونه اقلیمی ایران. , نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 70. مرتضی نبی زاده , ابوالفضل مساعدی , موسی حسام , امیر احمد دهقانی , مهدی ذاکری نیا , مهدی مفتاح هلقی , پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) و سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS). , ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
 71. ابوالفضل مساعدی , مجمد قبایی سوق , موسی حسام , ابوطالب هزارجریبی , تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل از داده های تبخیر از تشت با استفاده از معادلات تجربی و شبکه های عصبی مصنوعی در ایستگاه سینوپتیک شیراز. , همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۸
 72. ابوالفضل مساعدی , محمد ابراهیم زنگانه , مهدی مفتاح هلقی , امیر احمد دهقانی , مجتبی خوش روش , ارزیابی روش های هیدرولوژیکی برآورد بار معلق (مطالعه موردی: رودخانه اترک استان گلستان). , دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
 73. محمد ابراهیم زنگانه , ابوالفضل مساعدی , برآورد بار معلق رودخانه ها بر اساس شاخص های آماری (مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود) , هشتمین سمینار بین اللمللی مهندسی رودخانه , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۹
 74. ابوالفضل مساعدی , محمد ابراهیم زنگانه , مقایسه توابع توزیع احتمالاتی رسوبات معلق و دبی جریان متناظر در دو ایستگاه هیدرومتری متوالی. , هشتمین سمینار بین اللمللی مهندسی رودخانه , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۹
 75. ابوالفضل مساعدی , معصومه عسکری , امیر احمد دهقانی , مهدی مفتاح هلقی , بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیر زمینی بوسیله تحلیلهای زمین آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی-دشت قزوین , کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۸
 76. ابوالفضل مساعدی , امیر احمد دهقانی , معصومه عیوضی , بررسی طول دوره قابل پیش بینی خشکسالی با استفاده سری های زمانی. , کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۸
 77. ابوالفضل مساعدی , محمد ابراهیم زنگانه , مهدی مفتاح هلقی , امیر احمد دهقانی , مناسبترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات معلق (مطالعه موردی ایستگاه ارازکوسه واقع در حوزه گرگانرود). , کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۸
 78. محمد ابراهیم مشکاتی شهمیرزادی , امیر احمد دهقانی , صمد امامقلی زاده , ابوالفضل مساعدی , بررسی زمانی گسترش مخروط آبشستگی در رسوبشویی هیدرولیکی تحت فشار. , کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۸
 79. ابوالفضل مساعدی , معصومه عیوضی , مهدی مفتاح هلقی , موسی حسام , مقایسه روش های مختلف درون یابی در پهنه بندی خشکسالی های استان گلستان. , دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راه کارهای مدیریت آن , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 80. مریم کریمی نظر , ابوالفضل مساعدی , علیرضا مقدم نیا , ارزیابی عوامل موثر بر خشکسالی در سیستان , دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راه کارهای مدیریت آن , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 81. ابوالفضل مساعدی , معصومه عیوضی , مهدی مفتاح هلقی , موسی حسام , بررسی فراوانی و تداوم شرایط مختلف بارش و خشکسالی در استان گلستان. , پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۱
 82. مریم کریمی نظر , ابوالفضل مساعدی , اکبر فخیره , بررسی فاکتورهای اقلیمی مؤثر بر وقوع خشکسالی (مطالعه موردی: زابل) , پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۱۸
 83. ابوالفضل مساعدی , محمد ابراهیم زنگانه , حسین سامان منش , ایمان کریمی راد , تعیین مناسبترین توابع توزیع آماری جریان های حداقل 1 تا30 روزه (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری گنبدکاووس) , پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۱۸
 84. ابوالفضل مساعدی , منصور نجفی حاجی ور , مهدی جلالی , برآورد رسوب خروجی از حوزه آبخیز گرگانرود به منظور تعیین میزان فرسایش. , پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۱۸
 85. محمد قاسم هلیلی , ابوالفضل مساعدی , امیر سعدالدین , عبدالرسول سلمان ماهینی , تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظورمدیریت منابع آب سطحی به کمک سدهای مخزنی در آبخیز سد بوستان - استان گلستان. , پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۱۸
 86. معصومه عیوضی , ابوالفضل مساعدی , مهدی مفتاح هلقی , موسی حسام , بررسی روند تغییرات بارندگی سالانه و فصلی در مناطق نیمه خشک استان گلستان , اولین کنفرانس بین المللی بحران آب , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۰
 87. ابوالفضل مساعدی , محمدابراهیم زنگانه , حمید بشیری , بررسی روند تغییرات چند پارامتر هواشناسی در محدوده آب و هوای خزری , اولین کنفرانس بین المللی بحران آب , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۰
 88. منصور نجفی حاجی ور , مهدی جلالی , ابوالفضل مساعدی , برآورد رسوب خروجی از حوزه آبخیز گرگانرود به منظور تعیین میزان فرسایش در سطح آن , اولین کنفرانس بین المللی بحران آب , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۰
 89. سمانه جهانی , موسی حسام , ابوالفضل مساعدی , بررسی روند خشکسالی با استفاده از نوسانات بارندگی در گرگان , اولین کنفرانس بین المللی بحران آب , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۰
 90. امین محمدی استاد کلایه , ابوالفضل مساعدی , سینا علاقمند , بررسی وضعیت رسوب معلق و تغییرات زمانی آن در رودخانه گرگانرود , سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۳
 91. محسن اسکافی نوغانی , مهدی مفتاح هلقی , ابوالفضل مساعدی , ارائه مدل رگرسیونی پیش بینی تلفات تبخیر با استفاده از پارامترهای اندازه گیری شده ایستگاه هواشناسی , سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۳
 92. محسن اسکافی نوقانی , امیر احمد دهقانی , ابوالفضل مساعدی , پیش بینی تلفات تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی , سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۳